|

Belgian Travel Organization

 

Zaventem, 9 februari 2018

BTO en BATM: Eurowings doet er best aan in Brussel een sterk point to point Europees én internationaal aanbod aan te houden en uit te breiden

Op 7 februari jl bracht Eurowings topman Thorsten Dirks een begin van helderheid over wat Lufthansa van plan is met Brussels Airlines. Hij ging in op een zestal aspecten. Hij blijft in de groei en de competentie alhier geloven.

Over een lange reeks blijvende onduidelijkheden moet Eurowings / Lufthansa nog een beslissing nemen. Verwacht wordt dat dit op een gefaseerde manier zal gebeuren. Op 12 maart volgt een tweede reeks bekendmakingen van plannen die door Lufthansa en haar lagekostendochter Eurowings ontwikkeld worden. We kijken ernaar uit.  

Klopt het dat Eurowings géén brood ziet in meer eigen langeafstandsvluchten vanuit Brussel? “ Zeker niet meer dan tien”, verklaarde CEO T. Dirks. 

Jan Van Steen  en Pascal Struyve, respectievelijk BTO- en BATM  voorzitter :

“In het licht hiervan dringen we ten stelligste aan op een behoud en uitbreiding van de hub functie (met Europese en Intercontinentale vluchten) van de onze nationale luchthaven.

De prioriteiten voor zowel BTO als BATM  op basis van wat voor onze klanten en bedrijven essentieel is , zijn:

Een luchtvaartmaatschappij die beslissingen neemt vanuit een Belgisch perspectief

Een sterk point to point Europees én internationaal netwerk

Een lokaal in Brussel gevestigd sales team ”.

BTO, Belgian Travel Organization www.bto.be  is de beroepsvereniging van travel managementbedrijven en reisbureaus.
BATM, the Belgian Association of Corporate Travel Management, www.batm.be  is de vereniging van de travel managers van in België gevestigde bedrijven

 


Zaventem, 25 augustus 2017 

De Belgian Travel Organisation (BTO) roept op tot een duurzame oplossing voor de diverse problemen op de nationale luchthaven.

Nu de moeilijkheden die het gevolg waren van de staking bij Swissport gedeeltelijk achter ons liggen, maakt de Belgian Travel Organisation (BTO) de balans op. 

Het probleem is onmiskenbaar. Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 zijn er zeven stakingen of prikacties geweest. Het gaat met andere woorden om een probleem met diepe wortels. Daarnaast waren er de stroompannes en de acties van de luchtverkeersleiders.

Hoe liggen de zaken? Ze zijn zowel bij de airlines als bij de reisdistributie gekend. Het afhandelen van de (huidig cijfer) 14,5 miljoen stuks bagage per jaar op de luchthaven Brussels Airport, is sinds lang een heikel punt. Het gaat om zowat 20.000 passagiers per dag. Reizigers, werkgevers en – nemers, airlines, de luchthaven zelf identificeren de pijnpunten. Elk van hen lijdt eronder. 

Na het akkoord, afgesloten tussen werkgevers en vakbonden ( na een wilde staking), zullen de zaken nu wellicht wat gaan liggen. Dat betekent evenwel allerminst dat een dergelijk scenario zich niet meer kan herhalen, met alle gevolgen van dien. Iedereen herinnert zich nog de vijfdagenstaking van 2013.

BTO wenst aan te dringen op een duurzame oplossing, die zaken zoals de recente moeilijkheden , chaos zelfs, uit de wereld helpt. 40 % van de vluchten werd vertraagd, velen werden geannuleerd. Zowat 30.00 passagiers waren gïimpacteerd.

BTO is ervan overtuigd dat een dergelijke oplossing en aanpak in het voordeel is van alle stakeholders: én de luchthaven, én de airlines, én de reisdistributie, én vooral de reizigers zelf. Het bijkomend niet te onderschatten voordeel is dat ons land op dat vlak geen verdere reputatieschade lijdt. Daarom doet BTO een oproep aan alle stakeholders om samen te gaan zitten en samen op zoek te gaan naar een afdoende oplossing. Nu is de situatie zonder meer onhoudbaar. 

Er zijn wellicht geen instant noch voor de hand liggende oplossingen. Dit betekent evenwel niet dat er al op korte termijn ernstig en diep moet nagedacht worden over een werkelijk duurzame oplossing. In het belang van iedereen.

Contact :Bernard Tuyttens 

 

tel nr 02 344 26 72    


 

 

Zaventem, 7 juni 2017 

 BTO waarschuwt. De Lufthansa groep drijft opnieuw de prijzen voor GDS boekingen op. 

De Lufthansa groep drijft opnieuw de prijzen voor GDS boekingen op: nu ook voor zgn. ancillary services". Het gaat bijvoorbeeld om het kiezen van een zitplaats in het vliegtuig of het bijboeken van bagage voor light tickets. 

Dit doet zich voor nadat de Lufthansa Groep in 2015 al een GDS toeslag van 16 euro introduceerde voor wie boekt via dit kanaal. 

De Belgian Travel Organisation (BTO) zegt: " Wellicht heeft het min of meer gelijkaardige recente initiatief van de groep British Airways - Iberia bij Lufthansa een prikkel uitgelokt om de bakens verder te verplaatsen. Het komt zonder meer neer op overmoed. Zoals Icarus poogt men steeds " hoger te vliegen". In dit geval : naar hogere prijzen en steeds verder weg van het klassieke  en voor de consument / klant gunstige boekingskanaal van de neutrale GDSs".

BTO : " Iedereen weet wat er met Icarus gebeurd is : hij kwam ten val door evidente overmoed. Hij had iets elementairs over het hoofd gezien. Bij de luchtvaartmaatschappijen gaat het om een achteloos over het hoofd zien van het feit dat klanten de maatschappij de rug gaan toekeren" 

Contact :  02 344 26 72 


 

La BTO (Belgian Travel Organisation) prévient. Le Lufthansa Group augmente à nouveau ses prix pour les réservations via GDS / CRS. 

La BTO (Belgian Travel Organisation) prévient. Lufthansa Group augmente les frais de réservation des services additionnels fait au travers d’un GDS/CRS.

Ces frais concernent le choix d’un siège, d’un bagage supplémentaire. Ces frais ne concernent que les billets lights.

C’est une deuxième phase après l’introduction en 2015 des frais appliqués sur les réservations effectuées au travers de GDS/CRS (16 €).

La BTO dit : «  il est probable qu’après l’annonce récente par British Airways/Ibéria d’introduire cette surcharge de réservation par GDS/CRS, Lufthansa Group ai souhaité continuer son développement de vente en directe au travers de ses propres outils sans tenir compte de la distribution indirecte et cela en introduisant une nouvelles surcharge. Le passage par leurs propres outils ne permet plus d’avoir une vue neutre pour un voyage. De pouvoir comparer. A l’heure ou le client souhaite avoir un choix avant de se décider pour son voyage, Lufthansa Group retire cette possibilité. Quelle sera la réaction du client… ? »

Contact :  02 344 26 72 


Zaventem 30.05.2017 

De nieuwe GDS fee van British Airways en Iberia: consumenten en bedrijven zijn het slachtoffer.

Vanaf 1 november e.k. voeren zowel Iberia als British Airways een toeslag van 9,5 euro per enkele vlucht in voor wie niet op hun systemen boekt. Daarmee volgen beide luchtvaartmaatschappijen het voorbeeld van de Lufthansa Groep ( Lufthansa, Brussels Airlines, Austrian en Swiss) die een dergelijke toeslag zijn beginnen aanrekenen op 1 september 2015.

Wat schuilt daarachter? Jan Van Steen, voorzitter van de Belgian Travel Organisation (BTO), zegt hierover : “ Het gaat zonder meer om de obstinate wil om de klant te bezitten”. Om de klant, weze het een consument of bedrijf, zoveel mogelijk direct aan te spreken voor de verkoop van vliegtickets, met de bedoeling duurdere ticketrs te verkopen. Met als adder onder het gras : de reiziger of het bedrijf wordt gebonden aan één luchtvaartmaatschappij, wordt ertoe gebracht enkel daar te boeken. 

Jan Van Steen : “Het nadeel is dat hij of zij géén keuzemogelijkheden aangeboden wordt. Men verbindt zich met één luchtvaartbedrijf, dat vervolgens – per reizigersprofiel -  een prijs voor een vlucht aanbiedt. Dat is net het tegendeel van een vrije en overwogen consumentenkeuze: men kan nog enkel werken vanuit de vluchtschema’s van die ene airline. En van een oordeelkundige en efficiënte keuze uit een algemeen , neutraal en onpartijdig aanbod van alle airlines is geen sprake meer. Dat is nu evenwel een noodzaak in de jungle van tarieven, fuel en andere charges ”.

De toegevoegde waarde van een reisbureau of travel managementbedrijf ten opzichte van de klant is onder andere net de transparantie en de aangeboden keuze. BTO dringt er bij de luchtvaartmaatschappijen op aan hun positie te herzien en een keuze te maken voor de consument en de zakenreiziger, met andere woorden voor een transparante distributie met een gelijk speelveld voor de reisagent en het travel managementbedrijf. Beide laatsten hebben ook de plicht om de reiziger bij te staan.

De Belgian Travel Organisation (BTO) is de beroepsvereniging van de reisbureaus en travel managementbedrijven.  


Contact :  Bernard Tuyttens     tel  02 344 26 72 

Le nouveau supplément GDS de British Airways et Iberia : le consommateur et les entreprises en seront les victimes.  

A partir du 1 novembre British Airways et Iberia introduiront un supplément de 9,5 euros par vol simple pour ceux qui ne font pas de réservation dans leurs systèmes. Tous les deux suivent l’exemple du Lufthansa Group (Lufthansa, Brussels Airlines, Austrian et Swiss) qui ont commencé à compter un supplément pareil dès le 1 septembre 2015. 

Qu’est ce qui se cache derrière cette décision? Jan Van Steen, président de la Belgian Travel Organisation (BTO), dit à ce sujet : « Il s’agit manifestement de la volonté obstinée de posséder le client ». La volonté de s’adresser de façon directe au client, consommateur ou entreprise, pour la vente de tickets d’avion, avec l’ intention de les vendre  plus chers. Et il y anguille sous roche : le voyageur est lié à une seule compagnie aérienne auprès de laquelle il est poussé à faire une réservation. 

Jan van Steen : « Le désavantage est qu’on n’offre pas vraiment un choix. Le voyageur est lié à une seule compagnie aérienne, qui ensuite offre un prix de vol selon le profil du voyageur. Ceci est exactement le contraire d’un choix libre et réfléchi du consommateur. Le voyageur ne peut faire un choix qu’entre les horaires d’une seule compagnie aérienne. Il n’y a plus de choix judicieux et efficace parmi une offre générale, neutre et impartiale ; pourtant une nécessité dans la jungle des tarifs, taxes, fuel et autres charges. 

La valeur ajoutée d’une agence voyages ou d’une entreprise de travel management pour son client est, entre autres, la transparence et les choix offerts. La BTO insiste auprès des compagnies aériennes pour une révision de leur position et pour offrir un choix au consommateur et voyageur d’affaires. En d’autres mots, pour une distribution transparente , caractérisée par un level playing field pour les agences de voyages et les entreprises du travel management, qui d’ailleurs ont le devoir d’aider leur client. 

La Belgian Travel Organisation (BTO) est l’association professionnelle des bureaux de voyages et des entreprises du travel management.

 

 

 170524 Press Release BTO Lufthansa DCC fin

De distributiekost van Lufthansa blijft een doorn in het oog voor vele reisbureaus en bedrijven

 

Iedereen  herinnert het zich: op 1 september 2015 voerde de Lufthansa Groep de zogenaamde Distribution Cost Charge (DCC)  in. Wie een ticket boekt via een  GDS systeem moest vanaf dan een bijkomende surcharge van 16 euro betalen.  

 Door de invoering van de DCC wil Lufthansa de invloed van de GDS systemen breken en de rechtstreekse verkoop stimuleren. Zij blijven hun alternatief ‘Direct Connect’ kanaal opdringen aan bedrijven én aan reisbureaus en travel management bedrijven (TMC’s).

Het Farelogix / SPRKS systeem zou de reisdistributie moeten toelaten reservaties te maken buiten de GDS waardoor de DCC van 16 euro niet moet betaald worden.  Bij de aanvang werkte dit systeem allerminst behoorlijk. BTO voorzitter Jan Van steen zegt : “ Nu, twintig maand later, zijn de functionaliteiten die het reisbureau nodig heeft nog steeds niet operationeel.  Zo is het niet mogelijk om op een efficiënte manier te werken met reizigersprofielen en blijft het wijzigen van een ticket een manuele zaak.  De extra handelingskost voor de reisagenten is nog steeds hoger dan de boekingsfee”.

De technologie voor een vlotte directe boeking is nog steeds niet beschikbaar.  Het DCC systeem, dat een shift naar de directe boeking nastreeft, werkt niet. Het kan nog steeds niet toegepast worden. De vereiste  technologie is er niet. 

 Het invoeren van de DCC is een slechte zaak voor de reizigers die meer moeten betalen om een professionele dienstverlening te krijgen.  De reisagenten en de TMC’s vervullen een essentiële rol om zakenreizen voor bedrijven vlot te laten verlopen.  Met de invoering van de DCC tracht de Lufthansagroep dit model te breken en klanten meer te laten betalen. Daarenboven kunnen de reisbureaus en TMCs op die manier niet meer de transparantie ronde de tarieven garanderen, wat zeer nadelig is voor de klant. 

 De beroepsvereniging BTO blijft aandringen om een level playing field tussen de luchtvaartmaatschappijen en de reisbureau’s en TMC’s om op een efficiënte manier de zakenreizen van de bedrijven op een optimale manier te verwerken. 

 Contact :  phone 02 344 26 72 

 


 

 FR 

 Communiqué de presse Belgian Travel Organisation (BTO) 

 La DCC ( distribution cost charge) reste une épine au pied pour beaucoup d’ agences de voyages et d’ entreprises .

 Tout un chacun se souvient que le Lufthansa Group a introduit un Distribution Cost Charge (DCC)  le  1 septembre 2015. Tous ceux, qui à partir de cette date, faisaient un booking via un système GDS devraient payer une surcharge additionnelle de 16 euros.

 

L’ intention du Lufthansa group était de briser l’ influence des systèmes GDS et de promouvoir la vente directe. Le Lufthansa Group continue à imposer son canal alternatif  «  direct connect » aussi bien aux entreprises qu’ aux bureaux de voyages et aux entreprises du travel management(TMCs) .

Le système Farelogix / SPRKS devrait permettre au secteur de la distribution du voyage de faire des réservations en dehors des GDSs, ce qui impliquerait que le DCC de 16 euros ne devrait pas être payé. Au début le système fonctionnait mal. 

 

Le président de la BTO Jan van Steen dit : «  Maintenant, 20 mois plus tard, les fonctionnalités dont le bureau de voyages a besoin, ne sont toujours pas opérationnelles. Il n’ est toujours pas possible de travailler d’ une façon efficace avec des profils de voyageurs. Et un changement d’ un ticket reste une affaire manuelle. Le coût supplémentaire des efforts des agents de voyages est toujours plus élevé que le booking fee. 

 

La technologie qui est nécessaire  pour un booking direct aisé n’ est toujours pas disponible. Le système DCC , qui vise un shift vers le booking direct, ne fonctionne pas. Il ne peut toujours pas être appliqué. 

La technologie requise n’ est pas disponible. 

L’ introduction du DCC est une mauvaise affaire pour les voyageurs qui doivent payer plus pour recevoir des services professionnels. Les agents de voyages et TMCs jouent un rôle essentiel dans le processus qui permet un déroulement facile d’ un voyage d’ affaires. Avec l’ introduction du DCC le Lufthansa Group a essayé de rompre ce modèle et de faire payer davantage les voyageurs / clients.  En plus de cette façon les bureaux de voyages et les TMCs ne peuvent plus garantir la transparence des tarifs, ce qui est très désavantageux pour le client. 

L’ union professionnelle BTO continue à insister sur un level playing field entre les compagnies aériennes at les bureaux de voyages / TMCs  qui permet d’organiser d’ une façon optimale les voyages d’ affaires des entreprises. 

 

Contact :  phone 02 344 26 72 

 


 

 

 

De luchtvaart en de luchthavens zijn recht geveerd

De Belgian Travel Organisation (BTO) zegt : “De Belg vliegt sinds november meer dan een jaar geleden. De passagiersaantallen stijgen weer. De gemiddelde prijs van een vliegticket is nooit zo goedkoop geweest. Die prijzen blijven dalen. De luchtvaart en de luchthavens in ons land zijn absoluut recht geveerd en de diverse veiligheidsmaatregelen sorteren effect.” 

2015 was een topjaar was voor Brussels Airport. In maart 2016 waren er de aanslagen met een direct negatief effect op het aantal reizigers (zowel vakantiegangers als zakenreizigers). Nu, op het eind van het jaar 2016, is de luchthaven recht geveerd. In november 2016 waren er in Zaventem in totaal 1.744.169 passagiers. Dat cijfer dient vergeleken te worden met het cijfer van dezelfde maand precies een jaar geleden : 1.694.200 . Drie percent meer. De luchthaven breekt nu, in het late najaar van 2016, het record van het uitzonderlijke jaar 2015. In december zal dit zich meer dan waarschijnlijk herhalen. 

Wat met de gemiddelde prijs van een vliegticket? Net zoals dat in Frankrijk het geval is, blijft die dalen. Nu is het gemiddeld cijfer 330 euro per ticket. In 2011 / 2012 was het nog 368 euro (een verschil van negen percent) , in 2015 336 euro. Vliegen is nog nooit zo goedkoop geweest. De verwachting is dat de daling zich zal verderzetten, onder andere door de felle concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen. 

Vliegen is ook veilig. Daarvoor hebben de maatregelen die onder andere de overheid, de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens genomen hebben gezorgd. 

BTO zegt : “Het is goed te kunnen vaststellen dat luchtvaart én luchthavens recht geveerd zijn. Dit is voor onze economie belangrijk”. 

BTO is de belangrijkste beroepsvereniging van de reisbureaus en travel management bedrijven. 

Contact :

BTO secr Bernard Tuyttens 

Tel nr  02 344 26 72

 


L’ aviation et les aéroports se relèvent

La Belgian Travel Organisation (BTO) dit : « L’ aviation et les aéroports se relèvent d’ une façon remarquable. Depuis le mois de novembre le belge vole davantage que l’année passée. Le nombre de passagers augmente à nouveau. Le prix moyen d’ un ticket d’ avion  n’ a jamais été si bon marché. Les prix continuent à baisser. Et les diverses mesures de sécurité font de l’ effet ».

L’ année passée, 2015, fut une année exceptionnelle pour Brussels Airport. Toutefois en mars 2016 il y avait les attentats terroristes qui ont eu un effet négatif direct sur le nombre de passagers (aussi bien les vacanciers que les voyageurs d’ affaires). Maintenant, à la fin de l’ année 2016, l’ aéroport s’ est relevé. En novembre 2016 on a noté 1.744.169 passagers à Zaventem. Ce chiffre doit être comparé avec le chiffre du même mois d’ il y a une année : 1.694.200. Une augmentation de trois pourcent. A la fin de 2016,  l’ aéroport bat le record de l’ année exceptionnelle 2015.  En décembre le développement positif se répétera plus que probablement. 

En ce qui concerne le prix moyen d’ un ticket d’ avion : il continue à baisser comme est également le cas en France. Pour l’ instant  le prix moyen (legacy carriers) est de 330 euros par ticket. En 2011/ 2012 il était de 368 euros (une différence de neuf pourcent), en 2015 de 336 euros. Emprunter l’avion n’ a jamais été aussi bon marché. Et on attend des baisses supplémentaires  entre autres à cause de la forte compétition entre les compagnies aériennes. 

L’ aviation se développe  également en toute sécurité. Les mesures prises par les instances publiques, par l’ aéroport et par les compagnies aériennes ont eu et continuent à avoir leurs effets.

BTO dit « C’ est une bonne affaire de pouvoir constater que l’ aviation et les aéroports se sont relevés. C’ est important pour notre économie ». 

BTO est la plus importante association des agences de voyages et des compagnies de travel management. 

Contact :

BTO secr Bernard Tuyttens 

Tel nr  02 344 26 72


 About BTO: 

  

Groepsfoto van ABTO en BTO bij het bezoek aan de nieuwe Connector op Brussels Airport


BTO ( Belgian Travel Organisation ) was created in 1987 as the major professional union of travel agents. It brings together the leading companies in the Belgian business community in terms of quality, development, growth and profitability. Its objectives are

    * to promote the positive development of the travel agency industry,
    * to safeguard its members’ rights and obligations,
    * to assist members on issues of common interest,
    * to establish a dialogue with political and economic authorities,
    * to protect consumers, to reinforce co - operation and solidarity within the travel trade.

BTO is a member of FTI and ECTAA

 

Updated: February 9, 2018