SELECTAIR & TUI - Uitzonderlijk Contract
Thursday, October 12, 2017

Tijdens het Selectair congres in Berlijn, werd op zondagochtend een nieuw vijfjarig contract tussen TUI en Selectair ondertekend. Een in vele opzichten uitzonderlijke beslissing, die door TUI General Manager Dirk Van Holsbeke werd toegelicht.

Dirk Van Holsbeke is een man, die veel belang hecht aan duidelijkheid. Hij houdt niet van holle woorden of mistige schemerzones, hij wil dat de zaken helder neergezet worden. Dat weten zijn medewerkers, en dat weten zijn zakenpartners. Na de plechtige ondertekening van het hernieuwde samenwerkingsakkoord met Selectair, nam Dirk dan ook even het woord. Voor alle duidelijkheid.

Het resultaat van heldere keuzes

“Dit contract is voor mij het resultaat van een proces dat begon, twee jaar geleden, tijdens het Selectair congres in Kreta (*) . In die periode werd het voor mij héél duidelijk dat er slechts enkele spelers binnen de Belgische reisindustrie bereid waren om heldere, open keuzes te maken voor de toekomst.”

De erkenning: Selactair is een retailmerk

“Selectair heeft in het recente verleden de strategische keuze gemaakt, om uit te groeien tot een echt retailmerk. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Wij hebben vanuit TUI alle stappen die in dit kader genomen zijn, gevolgd en ik moet eerlijk toegeven: het is een gedurfde strategie, waar wij veel respect voor hebben. Vandaar onze beslissing om vandaag en ook in de toekomst, verder alle steun te geven aan Selectair. Wij weten als geen ander hoe moeilijk het is om binnen een organisatie, van iedereen het nodige engagement te krijgen om zich achter een visie en een doelstelling te scharen. Selectair lukt daarin, met een groep van zelfstandige ondernemers. Dat verdient respect. “

“Voordat dit contract tot stand kon komen, hebben wij heel hard gewerkt. We hebben een tiental vergaderingen gehad, en zijn uiteindelijk tot een nieuw, uitdagend maar voor alle partijen eerlijk akkoord gekomen. Het is op basis van het getoonde engagement, op basis van de keiharde resultaten in het verleden en in het beslissende afgelopen jaar, dat wij samen besloten hebben om in vertrouwen verder te gaan. Het zijn dus de leden van Selectair, die ervoor gezorgd hebben dat een dergelijk uitzonderlijk contract nu kon worden getekend.”

Uniek in de geschiedenis

“Ik zou bij deze gelegenheid willen onderstrepen dat dit samenwerkingsakkoord uniek is, en dat we hiermee samen geschiedenis schrijven binnen het Belgisch toerisme. Het is een overeenkomst, die toekomstgericht én prestatie gebonden is. Tijdens dit congres in Berlijn werd eens te meer bevestigd dat Selectair de visie, de middelen en het doorzettingsvermogen heeft om deze overeenkomst succesvol vorm te geven.”

 Read on

http://travel360benelux.com/nl/travel360/selectair-en-tui-nieuw-contract-dirk-van-holsbeke/

      
No comments yet

Add/Edit Comment 
Name *
eMail  Will not be published!
Homepage  Will not be published!
Security Code Security Code
Enter Security Code  Case INSENSITIVE
Comment *
 Notify on follow-up  (E-mail address required)
Note that your comment after submission has to be approved.
Thanks for your understanding.
Note: If you are a registered user, on login these form fields
will be pre-filled with your information.