Geluidshinder Brussels Airport - "Vliegroutes werden aangepast op basis van dubieuze criteria"
Friday, January 25, 2019

 

belga

De routes waarlangs vliegtuigen vertrekken en landen op Brussels Airport zijn de voorbije twee decennia "vaker dan normaal aangepast". Al te vaak gebeurde dat op basis van "dubieuze criteria", zonder dat voorafgaand grondige analyses gemaakt werden over de impact die de aanpassing zou hebben op de overlast voor omwonenden. Dat is slechts een van de kritische conclusies in een nieuw rapport dat het luchtvaartbeleid in ons land op de korrel neemt en waarover De Standaard en Le Soir vrijdag berichten.

Het rapport is van de hand van het Franse adviesbureau Envisa en moest de problematiek van de geluidsoverlast rond de luchthaven van Zaventem 'objectiveren'. Het kwam er in opdracht van minister van Mobiliteit François Bellot, die door de Brusselse rechtbank verplich t werd zo'n studie te laten maken. Het vonnis kwam er in de nasleep van de plannen van het Brussels Gewest om luchtvaartmaatschappijen die de lokale geluidsnormen overschrijden, te beboeten.

Het eerste deel van die 'objectivering' is afgerond. Het werd een waslijst van de vele kwalen die het Belgische luchtvaartbeleid de voorbije jaren parten hebben gespeeld. Zo is er kritiek op de macht die de ministers van Mobiliteit hebben om in te grijpen in de vliegroutes. Dat zijn operationele beslissingen die in veel andere landen genomen worden door administraties, klinkt het. Het gevolg is dat veel aanpassingen in België gebeuren op een arbitraire manier, vooral gebaseerd op onvrede van omwonenden en zonder grondige analyse van de bredere impact.

Maar ook de rechtbank in België grijpt volgens het rapport op een arbitraire manier in, zonder onderzoek naar de globale impact.

Ook de verdeling van bevoegdheden in België komt het luchtvaartbeleid niet ten goede. "Er is geen nationaal beleid voor een van de belangrijke strategische economische sectoren in België", concluderen de onderzoekers. Daarnaast wordt er slecht samengewerkt.

Tot slot krijgt ook Vlaanderen een veeg uit de pan, met "een ­falend" beleid van ruimtelijke ordening, dat ongepaste ontwikkelingen' rond de luchthaven toeliet".

 

 

      
No comments yet

Add/Edit Comment 
Name *
eMail  Will not be published!
Homepage  Will not be published!
Comment *
 notify_on_reply  (email_required)
Note that your comment after submission has to be approved.
Thanks for your understanding.
Note: If you are a registered user, on login these form fields
will be pre-filled with your information.