Aviato, het nieuwe tewerkstellingsorgaan van Brussels Airport
Wednesday, November 21, 2018

Tijdens een gezellige ceremonie werden de nieuwe kantoren van Aviato - het vroegere Brussels Airport House - in aanwezigheid van enkele prominente personen ingehuldigd door alle partners die meegewerkt hebben aan het initiatief. Nieuwe kantoren, een nieuwe identiteit en een nieuwe strategie om tegemoet te komen aan de nieuwe tewerkstellingsuitdagingen op de site van Brussels Airport.

Brussels Airport, een essentiële economische pool

Dagelijks werken meer dan 20.000 mensen op Brussels Airport, in honderden verschillende beroepen en voor meer dan 260 verschillende werkgevers. Brussels Airport is immers de op één na grootste economische groeipool van België, na de haven van Antwerpen. En deze cijfers stijgen constant, aangezien de arbeidsvraag op de site van de luchthaven de kaap van 500 vacatures overschrijdt.

Om die reden werd in oktober 2013 Brussels Airport House opgericht, een unieke ‘one-stop’ dienst die in het luchthavengebouw zelf alle informatie centraliseert over de tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden op Brussels Airport. Het ging om een gezamenlijk initiatief van zowel private als publieke partners en de overheden die zich bezighouden met werkgelegenheid en opleiding. De oprichters van Aviato zijn: VDAB, Actiris, de provincie Vlaams-Brabant en POM Vlaams-Brabant, BECI, VOKA, SFTL en Brussels Airport Company.

‘Werken op Brussels Airport, omringd door vliegtuigen: het zet je aan het dromen. 20.000 mensen – in een breed scala aan functies – hebben dit geluk. En in de toekomst zullen vele anderen ons nog vervoegen, vooral dankzij de steun van Aviato. Als resultaat van een samenwerking tussen experts uit de sector, weet Aviato werkgevers en werknemers te verbinden. Zo is Aviato dé referentie bij uitstek voor diegenen die hun vaardigheden willen ontplooien binnen een uniek kader, in het hart van Europa’, Arnaud Feist, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Aviato en CEO van Brussels Airport Company.

Aviato, partner van de werkgevers en de werkzoekenden

Vandaag is Brussels Airport House ‘Aviato’ geworden. Het is de bedoeling de activiteit nieuw leven in te blazen en uit te groeien tot dé referentie inzake kwaliteitsvolle en duurzame werkgelegenheid op de luchthaven, zowel voor de werkzoekenden als voor de werkgevers. De doelstellingen blijven dus onveranderd: zo veel mogelijk werkzoekenden aantrekken, begeleiden en ook opleiden, om tegemoet te komen aan de behoeften van de werkgevers in de luchthavenzone. Werkgevers die zelf ook dus een beroep kunnen doen op de diensten van Aviato voor de zoektocht naar en de preselectie en opleiding van toekomstige kandidaten voor hun vacatures.

‘Ik ben bijzonder blij dat we met Aviato extra oplossingen gaan kunnen ontwikkelen voor Brusselse werkzoekenden. Voor mij is het een mooi voorbeeld van hoe publiek en privé elkaar kunnen vinden in een samenwerking waar iedereen bij wint, over de gewestgrenzen heen’, Caroline Mancel, Adjunct-directeur-generaal van Actiris.

Opleiding staat immers centraal in de langetermijnstrategie van Aviato. Aviato heeft opleidingsprogramma’s op maat gelanceerd en gerealiseerd in samenwerking met VDAB en Actiris, maar ook met de toekomstige werkgevers. Deze opleidingstrajecten omvatten taalcursussen, maar ook technische cursussen met betrekking tot de luchthavenberoepen.

‘Onder de noemer Aviato willen we de gebundelde krachten samenbrengen die zich inzetten voor de tewerkstelling en opleidingen in de luchthaven. Vandaag zijn er ruim 500 openstaande vacatures. Om die goed en efficiënt in te vullen is het noodzakelijk dat we met alle partners over alle grenzen heen samenwerken’, Fons Leroy, Gedelegeerd Bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Werkzoekenden aantrekken tot de luchthaven

Met gloednieuwe kantoren die uitkijken op de aankomsthal van Brussels Airport wil Aviato dichter dan ooit staan bij de werkzoekenden. Consultants van VDAB en Actiris verzekeren het dagelijkse onthaal van iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de luchthaven. Aviato heeft ook een gloednieuwe website die een ware inspiratiebron wil zijn voor de werkzoekenden: ze kunnen momenteel op de site meer dan 500 vacatures op de luchthavensite raadplegen, maar ook tal van tips om te solliciteren en een woordje uitleg over thema’s zoals taalbeheersing of mobiliteit, kwestie van diegenen die aarzelen over de streep te trekken.

‘Deze samenwerking tussen Actiris, VDAB en Aviato is een echte opportuniteit voor zowel de Brusselse werkzoekende als voor de werkgevers op de luchthaven die massaal op zoek zijn naar gekwalificeerde werkkrachten. Daarenboven, om de werkgelegenheidskansen van de Brusselse werkzoekende te verhogen, genieten de werkgevers, ongeacht of ze zich in Brussel, Vlaanderen of Wallonië bevinden, een premie activa.brussels van 15.900€ als ze Brusselaars willen aanwerven’, Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie en Tewerkstelling.

Meer informatie op www.aviato.be

      
No comments yet

Add/Edit Comment 
Name *
eMail  Will not be published!
Homepage  Will not be published!
Comment *
 notify_on_reply  (email_required)
Note that your comment after submission has to be approved.
Thanks for your understanding.
Note: If you are a registered user, on login these form fields
will be pre-filled with your information.