Gunstige vooruitzichten voor groei en werkgelegenheid: groei van 2% haalbaar in 2018
Monday, January 8, 2018
TWEE KEER PER JAAR ONDERVRAAGT HET VBO ZIJN SECTORFEDERATIES OM DE ECONOMISCHE TEMPERATUUR OP TE METEN. OP BASIS VAN DIT ONDERZOEK WORDT ER EEN BALANS OPGEMAAKT VAN DE BELGISCHE SITUATIE EN VAN DE VOORUITZICHTEN VOOR HET KOMENDE HALFJAAR. DAARUIT BLIJKT DAT MEER SECTOREN (53% IN PLAATS VAN 33% EEN HALF JAAR GELEDEN) EEN TOENAME VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEIT VERWACHTEN EN MEER SECTOREN (40% VERSUS 10%) VAN PLAN ZIJN OM AAN TE WERVEN. IN DIE CONTEXT VERWACHT HET VBO DAT DE ECONOMISCHE GROEI IN ... Read more
Ce qui nous attend en 2018: les prix du pétrole seront à la hausse
Thursday, January 4, 2018
Les producteurs de pétrole se frottent les mains : l'année s'est terminée avec une flambée du prix de l'or noir. _"2017 a été la première année depuis 4 ans o, en moyenne annuelle, le prix du Brent de la mer du Nord (NdlR : 66 dollars à la clture ce mardi) a été supérieur à celui de l'année précédente"_, explique Francis Perrin, président de Stratégies et politiques énergétiques

See ... Read more
Kamer keurt verlaging vennootschapsbelasting goed: ‘Investeringen zullen toenemen’
Tuesday, January 2, 2018
HET VBO IS TEVREDEN MET DE STEMMING VAN VANDAAG OVER DE WET TOT HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING. ONZE ORGANISATIE PLEIT AL LANG VOOR EEN HERVORMING WAARDOOR ONS LAND EEN STERKE CONCURRENTIEPOSITIE KAN BEHOUDEN OM NIEUWE INVESTEERDERS AAN TE TREKKEN EN NIEUWE JOBS TE CREREN.

Volgens het VBO omvat deze hervorming enkele essentile principes: een daling van het nominaal tarief van 34% tot minstens 25% met een extra inspanning voor kmo's (1), de invoering van de fiscale consolidatie ... Read more
Bedrijven lenen recordbedrag
Thursday, December 14, 2017
145,5 miljard euro, zoveel lenen Belgische ondernemingen. En dat is een absoluut recordbedrag. Dat meldt Febelfin, de federatie van Belgische banken, in haar driemaandelijkse kredietbarometer. Dat er meer geleend wordt, komt door het stijgende ondernemersvertrouwen

Nog nooit leenden bedrijven zoveel als dit jaar. Het geleende bedrag steeg in september van dit jaar tot 145,5 miljard euro. Een absoluut record en een stijging van 6,4% in vergelijking met vorig jaar, meldt Febelfin, de ... Read more
Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten
Wednesday, December 6, 2017
Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2017 op 2,1% en in 2018 op 1,6% uitkomen, tegenover 1,97% in 2016 en 0,56% in 2015. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2017 gemiddeld 1,8% en in 2018 1,3% bedragen, tegenover 2,09% in 2016 en 1,05% in 2015.

In mei 2017 werd de spilindex ... Read more
WES-CONSUMETER
Tuesday, December 5, 2017
U heeft het misschien al gemerkt, voortaan gaat onze omnibusenquête door het leven als de WES-Consumeter. Hetzelfde vertrouwde product, in een nieuw jasje. We kozen voor een duidelijke naam die zegt wat het product inhoudt nl. een vinger aan de pols houden bij de Belgische consument.

Wilt u weten of uw product, bestemming, attractie of merk nog goed in de markt ligt? Is uw naambekendheid voldoende hoog? Komt uw reel imago overeen met uw gewenste profilering? Hoe scoort u ten opzichte van ... Read more
Belgische economie trekt opnieuw aan, maar tewerkstelling volgt niet
Thursday, November 9, 2017
De winstgevendheid van de Belgische bedrijven ligt opnieuw op het niveau van voor de economische crisis. Belgi is zelfs het op een na productiefste land van West-Europa, na Zwitserland, concludeert consultancybedrijf PricewaterhouseCoopers. Probleem is echter dat de tewerkstelling de productiviteitsstijging niet volgt en dat de loonkosten een rem op de investeringen zetten.

see ... Read more
Planbureau : indexcijfer der consumptieprijzen – Inflatievooruitzichten
Tuesday, November 7, 2017
De olieprijs zou gemiddeld 54 dollar per vat bedragen in 2017 en 59 dollar per vat in 2018. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,13 dollar per euro in 2017 en 1,18 dollar per euro in 2018.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2017 op 2,1% en in 2018 op 1,5% uitkomen, tegenover 1,97% in 2016 en 0,56% in 2015. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij ... Read more
Aantal jobs op hoogste niveau sinds financiële crisis
Tuesday, October 31, 2017
In het tweede kwartaal van 2017 zijn er in ons land 73.000 banen bijgekomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank, zo schrijft De Tijd vandaag. Het gaat om de grootste jobcreatie sinds de financile crisis in 2008. Minister van Werk Kris Peeters (CDfont-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:NL-BE">Het beleid van de regering, die van 'jobs, jobs, jobs' haar speerpunt heeft gemaakt, ... Read more
VBO RADAR – Consumentenvertrouwen dikt verder aan in oktober
Monday, October 30, 2017
Deze nieuwe vertrouwenstoename is toe te schrijven aan de verbeterde vooruitzichten wat betreft de economische situatie in Belgi en de financile toestand van de gezinnen. Terwijl de spaarvooruitzichten voor de komende twaalf maanden stabiel blijven, stellen we vast dat onze landgenoten verwachten dat de werkloosheid ook volgend jaar verder zal teruglopen.

Het ondernemersvertrouwen nam in september dan weer een beetje af. Het vertrouwenspeil blijft wel boven het historisch gemiddelde. ... Read more