FRANCE Ça recrute dur dans le tourisme
Thursday, January 25, 2018
BOOSTéS PAR LE RETOUR DES TOURISTES EN FRANCE ET PAR DES TAUX DE RéSERVATION EN CROISSANCE, LES PROFESSIONNELS DU TOURISME REPARTENT DE L'AVANT ET PLACENT L'ANNéE 2018 SOUS LE SIGNE DU RECRUTEMENT.

L'année 2018 semble marquer un tournant. Après plusieurs années difficiles, le secteur du tourisme remonte bien la pente. 2017 avait déjà ouvert la voie à une véritable reprise de l'activité tant dans l'incoming que dans l'outgoing. Pour accompagner cette croissance et développer de nouveaux ... Read more
UNIZO en Voka verwelkomen initiatief minister Muyters voor pact tegen krapte op de arbeidsmarkt
Thursday, January 11, 2018
UNIZO EN VOKA VERWELKOMEN HET INITIATIEF VAN MINISTER VAN WERK, PHILIPPE MUYTERS, OM EEN PACT AF TE SLUITEN TEGEN DE KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT. "HET IS BELANGRIJK OM ALLE ZEILEN BIJ TE ZETTEN EN ZOVEEL MOGELIJK WERKZOEKENDEN TE ACTIVEREN", ALDUS DANNY VAN ASSCHE VAN UNIZO EN HANS MAERTENS VAN VOKA. "HET INVULLEN VAN OPENSTAANDE VACATURES IS NODIG OM ECONOMISCHE GROEI TE BLIJVEN CREREN. ONZE WERKGEVERS WILLEN ALVAST ACTIEF MEE AAN DE KAR TREKKEN. VIA WERKPLEKLEREN, BIJVOORBEELD, ZOALS DE ... Read more
We staan aan de rand van een nieuw tijdperk waarin de definitie van werk drastisch zal veranderen
Wednesday, January 3, 2018
Moeten we schrik hebben van de groeiende de-industrialisering, de intrede van artificile intelligentie op de arbeidsmarkt en de almaar toenemende globalisering van werk? Nee, vindt de Amerikaanse arbeidsmarktspecialiste Marion McGovern. Volgens haar staan we op de vooravond van de doorbraak van de Gig Economy, een model waar ondernemende en creatieve zielen heel wat voordeel uit kunnen halen. Lees: Bloovi 27/12/2017 [1]

Links:
------
[1] ... Read more
Aanpassing van 6 Europese Richtlijnen rond veiligheid en gezondheid op het werk
Wednesday, December 20, 2017
IN HET KADER VAN HAAR BELEID OM WERKPLAATSEN VEILIGER EN GEZONDER TE MAKEN VIA EEN BETERE EN 'SLIMMERE' AANPAK HEEFT DE EUROPESE COMMISSIE 6 RICHTLIJNEN GEKOZEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR MODERNISERING EN VEREENVOUDIGING, ZONDER AAN HET BESCHERMINGSNIVEAU TE RAKEN. HET GAAT OM DE RICHTLIJNEN ARBEIDSPLAATSEN, BEELDSCHERMWERK, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE, PERSOONLIJKE BESCHERMING, BIOLOGISCHE AGENTIA EN MEDISCHE BEHANDELING AAN BOORD VAN VAARTUIGEN.

READ ON ... Read more
Peeters: "Verplichte afspraken over e-mails na de werkuren"
Tuesday, December 19, 2017
Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil bedrijven verplichten om met de werknemers afspraken te maken hoe ze moeten omgaan met e-mails die na de uren of in het weekend toekomen. Hij heeft daarover een wetsontwerp klaar

olgens Peeters kunnen duidelijke en transparante afspraken een rol spelen om de toenemende werkdruk terug te dringen en burn-outs te vermijden. "Het is een verplichting om hierover te overleggen en duidelijke afspraken te maken zodat iedereen goed weet waaraan zich te ... Read more
Aantal openstaande vacatures haalt recordhoogtes
Tuesday, December 12, 2017
HET AANTAL OPENSTAANDE VACATURES BLIJFT STIJGEN. IN HET DERDE KWARTAAL VAN 2017 WAREN HET ER RUIM 140.000, DAT IS RUIM 30.000 MEER DAN VORIG JAAR. GEMIDDELD WAREN OVER DE EERSTE 3 KWARTALEN VAN 2017 NIET MINDER DAN 130.000 FUNCTIES VACANT. TEGENOVER DEZELFDE PERIODE IS DAT BIJNA EEN KWART MEER (+24,2%), DAT ZIJN MEER DAN 25.000 EXTRA OPENSTAANDE VACATURES.

READ ON ... Read more
Grondwettelijk Hof verwerpt klacht over flexi-jobs in de horeca
Thursday, September 28, 2017
De vakbonden vonden dat werknemers in een flexi-job in de horeca gediscrimineerd werden tegenover "gewone" werknemers in die sector

et Grondwettelijk Hof verwerpt de klacht van de vakbonden tegen de flexi-jobs in de horeca. Volgens de bonden worden werknemers met een flexi-job gediscrimineerd tegenover de gewone werknemers in de horeca. Maar het Grondwettelijk Hof gaat daar dus niet in mee. Het verschil in behandeling tussen flexi-jobbers en gewone werknemers is volgens het hof ... Read more
Permanente vorming is niet alleen een taak voor werkgevers. Ook werknemers zelf moeten veel meer dan nu hun verantwoordelijkheid nemen
Friday, June 30, 2017
UNIZO BEAAMT VOLMONDIG DE BOODSCHAP VAN DE HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID DAT OOK WERKNEMERS ZéLF, EN DUS NIET ALLEEN HUN WERKGEVERS, ACTIEF MOETEN INVESTEREN IN LEVENSLANG LEREN, ZODAT ZE INZETBAAR BLIJVEN OP DE ARBEIDSMARKT. "ONZE SAMENLEVING EN ECONOMIE VERANDEREN RAZENDSNEL. VOOR ONDERNEMERS NIET SIMPEL OM DAAR SOEPEL OP TE BLIJVEN INSPELEN. ZE KUNNEN DAT ALLEEN ALS OOK HUN WERKNEMERS ZICH WENDBAAR EN LEERGIERIG BLIJVEN OPSTELLEN", ZEGT UNIZO-TOPMAN KAREL VAN EETVELT. "NU AL ... Read more
UNIZO en VBO over toekomst ecocheques
Monday, March 27, 2017
BEHOUD SYSTEEM, MITS DRASTISCHE VEREENVOUDIGING EN KOSTENSANERING, TOT NADER ORDER ENIGE REALISTISCHE OPTIE"

EEN DRASTISCHE VEREENVOUDIGING VAN HET ECOCHEQUE-SYSTEEM, EEN PAK GOEDKOPER DAN VANDAAG EN MET EEN MINIMUM AAN ROMPSLOMP. DAT IS WAAR UNIZO EN VBO OP AANSTUREN, NAAR AANLEIDING VAN HET RECENTE WETSVOORSTEL OM ECOCHEQUES TE VERVANGEN DOOR EEN NETTO VERGOEDING. "HET OMZETTEN VAN DE ECOCHEQUES NAAR EXTRA GELD OP DE LOONBRIEF KLINKT OP ZICH HEEL LOGISCH EN AANTREKKELIJK", ALDUS KAREL ... Read more
NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID
Monday, March 6, 2017
Sinds het begin van het jaar is de regelgeving rond studentenarbeid versoepeld. Zo is het nu mogelijk voor studenten om MAXIMAAL 475 UREN TE WERKEN in plaats van 50 dagen. Hiermee wordt het gemakkelijker voor jonge werkkrachten om FLEXIBEL INGEZET te worden. Bij de Dimona-aangifte voor de student moet ook het aantal uren aangegeven worden dat de student tewerkgesteld zal worden.

Bron : FBAA Read more